משמורת משותפת

הטור של עו"ד נטלי ברדוגו

הטור של עו"ד נטלי ברדוגו – האם כאשר אחזיק בילדיי במשמורת משותפת לא אשלם מזונות?

הוא הגיע למשרדי בפתח תקווה מתוח ועצבני. סיפר שהרגיש דחוי ומושפל, כאשר אשתו הודיעה לו שאינו רצוי עוד. המצב בבית מעורער. הבית שקט, וכל קול יכול להרעידו. המתח באוויר ניצת ברגע ומתלהט לצעקות וחילופי האשמות קשים. הוא נלחם על מקומו, שהיה נראה לו פעם מובטח. הוא שאל אותה, למה? הוא קיבל חצאי תשובות שלא סיפקו אותו. הוא מבחינתו היה ממשיך.