דיני משפחה

הטור של עו"ד נטלי ברדוגו

הטור של עו"ד נטלי ברדוגו – האם כאשר אחזיק בילדיי במשמורת משותפת לא אשלם מזונות?

הוא הגיע למשרדי בפתח תקווה מתוח ועצבני. סיפר שהרגיש דחוי ומושפל, כאשר אשתו הודיעה לו שאינו רצוי עוד. המצב בבית מעורער. הבית שקט, וכל קול יכול להרעידו. המתח באוויר ניצת ברגע ומתלהט לצעקות וחילופי האשמות קשים. הוא נלחם על מקומו, שהיה נראה לו פעם מובטח. הוא שאל אותה, למה? הוא קיבל חצאי תשובות שלא סיפקו אותו. הוא מבחינתו היה ממשיך.

הטור של עו"ד נטלי ברדוגו

הטור של עו"ד נטלי ברדוגו – האם ניתן להרות בישראל מתרומת זרע "לא אנונימית"?

פגשתי אותם במשרדי, היא, אישה בתחילת שנות ה-40 לחייה. הוא, גבר בשנות ה-50 לחייו. הם מכירים כמה חודשים. נפגשו במכון הכושר. כל אחד מהם הוא כבר הורה לילדה מקשר קודם. האישה הביעה את כמיהתה בפניו לילד נוסף ואפילו אמרה כי תשמח שהילד יהיה ממנו. "ההצעה" החמיאה לו מאוד. האישה הייתה יפה, קצינה בקבע בצבא, בכושר. הוא כבר דמיין לעצמו איך זרעו מפאר את העולם.